Česká buiatrická společnost


Česká buiatrická společnost a Fakulta veterinárního lékařství VETUNI
 
si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci na téma

Management zdraví vysokoprodukčních dojnic

která se uskuteční 15.dubna 2023

v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové

Program: 
 
 8:00 - 9:00    Prezence 
 9:00 - 9:05    Zahájení konference  Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc, Dipl. ECBHM 
 9:05 - 9:15    Úvodní slovo  Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FVL 
 
9:15 - 10:15    Onemocnění gastrointestinálního traktu
Prof. Dr. Walter Baumgartner, Dr.h.c., Dipl. ECBHM  VU Vídeň, VETUNI      
 
10:15 - 10:30   Coffebreak 
 
10:30 - 11:40   Maximalizace zdraví dojnic a produkce mléka 
Dr. Georg Eller, Veterinární centrum Aurachsmuhle, Německo
 
11:40 - 12:40  Role veterinárního lékaře při řízení poporodního období a reprodukce stádech mléčného skotu
MVDr. Václav Osička MilkProgres – poradenství s.r.o.


12:40 - 13:20 Tepelný stres a jeho vliv na zdraví, produkci a reprodukci 
MVDr. Jiří Davídek  Farm Vet.s.r.o.  
13:20-13:50  přestávka na oběd 
 
13:50 - 14:20  Dopady dislokace slezu na produkci a reprodukci dojnic
MVDr. Tomáš Haloun, Ph.D.  FarmVet. s.r.o
.
14:20 - 14:40  Fatroseal – novinka v zaprahování
MVDr. Jakub Šmíd  BIOPHARM,  MVDr. František Tulis VETUNI
 
14:40 - 15:30 Principy voleb a racionální použití antimikrobik pro léčbu onemocnění 
stádech s výskytem rezistencí
Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. a MVDr. Josef Prášek, Ph.D., KCHPP FVL     VETUNI


 15:30 - 16:00 Diskuze a zakončení konference
 Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM
 

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl.
prezident ČBS

Přihláška na konferenci


Organizační pokyny:


Účastnický poplatek: 
Člen ČBS se zaplaceným členským příspěvkem:      1000,- Kč
Ostatní:                                                                       2500,- Kč
Studenti a důchodci:                                                     300,- Kč
 
Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, sborník, paralelní překlad z angličtiny a občerstvení.
 
Zašlete jej bezhotovostním převodem na účet ČBS: 6176247389/0800, variabilní symbol 20230415,  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.  
 
Přihlášky zasílejte do 10. 04. 2023 na adresu: cebs@seznam.cz 
Přihlásit se můžete také na stránkách www.buiatrics.cz
 

EMAIL
cebs@seznam.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Palackého třída 1946/1 Brno

KONTAKTNÍ ÚDAJE

cebs@seznam.cz